Hírlevél

  A hírlevélben kizárólag a Jóna családokkal kapcsolatosan, de elsősorban a honlapra került újdonságokról kap tájékoztatást.


  Név:

  E-mail:

  2023. szeptember 26. kedd - Jusztina napja van, holnap Adalbert ünnepel.
  Címlap Néveredet Hasonló családnevek
  Hiba
  • JHTMLBehavior::caption not found in file.

  Hasonló családnevek

   

  - Jónai

  Ez áll legközelebb a mi nevünkhöz, de kapcsolódási pont nem ismeretes.
  Hajdú Mihály a Jóni névváltozatai közé sorolja (HM - Családnevek enciklopédiája Bp. 2010), Kázmér Miklós névszótárában (1993) pedig nem is szerepel. Az Újfehértó, Nyíregyháza környéki családok a Gömör falu melletti Lévárt településről származnak (Leváre, SK) és katolikusok.


  - Jóny (Johny, Jóni)

  "Szepes vármegye nemes családa, mely azon megyei Jamnik helységről irja előnevét, s annak egészben birtokosa. Neve kiejtés szerint Jóni-nak hangzik. Czimerük: a paizs zöld udvarában hármas halmon ágaskodó és balra néző vadkecske első lábaival nyilat tart." - írja róluk Nagy Iván. Címereslevelük kelt 1696. márc. 13-án Bécsben, I. Lipót adta Jóny de Jamnik Tóbiás részére. 
  (Jamník - SK, Igló mellett Lőcsétől DK-re. Érdekes, hogy van egy másik Jamník nevű település 80 km-re nyugatra Liptó vármegyében, Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš - SK) közvetlen szomszédságában - a Wikipedia ez utóbbiról ír. A környéken 1715-ben és 1754-ben fordulnak elő Jóna-vonatkozású adatok.)

  A Jóni és a Jóna nevek gyakran keverednek a kelet-felvidéki és szabolcs-szatmári anyakönyvi bejegyzések alkalmával. A hasonló név és a földrajzi egyezőségek ellenére nem tudni, van-e kapcsolat a két család között.
  A korábbi névváltozatba ékelődő német "nyújtó-h" (az előtte lévő magánhangzót nyújtja: Johny, kiejtve Jóni), a tatárjárás után ide telepített morvaországi szász bányászokra vagy azok kulturális kölcsönhatására utalhat.


  - Jónák (Jonák, Jónak, Jonak) - horvát származás?

  Jónák József tüzértiszt volt, az 1848-49-es szabadságharcban a cs. és kir. 5. tüzérezred hadnagyaként egész ütegével átállt a magyar honvédséghez. Itt egészen az őrnagyi rangig jutott. Görgey egyik tüzérségi hadosztályát vezette Buda visszafoglalásakor. Az alá beosztott Lebstück Mária ifjú főhadnagyot vette feleségül a harcok közepette. A szabadságharc leverése után Haynau halálra ítélte felségárulásért, melyet életfogytiglani várfogságra enyhítettek. A börtönből császári kegyelemmel szabadult a kiegyezéskor 1867-ben. Feleségét elengedték miután a fogságban megszülte közös gyermeküket, de kitoloncolták az országból. Pál fiuk az édesanyjával később Újpestre került, ahol a Csokonai utcában élt címfestőként és önkéntes tűzoltó is volt. Unokái: Pál-Antal városi pénztáros és Gyula tűzoltó-parancsnok, az újpesti hivatásos tűzoltóság megalapítója. Ükunokája a festőművész Jónák Tamás.

  Sikerült elérnem Budapesten a mai leszármazottakat. A festőművész nagynénje a két család (Jóna-Jónák) kapcsolódási lehetőségét kategórikusan elutasította és részükről a horvát eredetet emelte ki. Lebstück Mária anyai ágon volt horvát, de Jónák tüzértiszt származásáról csupán annyit tudok, hogy apja Venczel, a császári seregben Buda várának fegyvertárosa volt. A RadixIndex-es előfordulások zömmel a szerb-horvát határt kijelölő Duna szerb oldalán találhatók (valamint Budapest-Újpest-Vác).

  A névelőfordulások igen változóak. Például a Budapesti Czim- és Lakásjegyzékekben 1888 és 1928 között:
  1888 - Jónák, 1899 - Jóna, 1900-1902 - Jónak, 1903-04 - Jonák, 1905-09 - Jónak, 1910-től Jonák.
  Jónák József leszármazottai először 1914-ben majd 1928-ban jelennek meg a jegyzékben Újpesten, Jonák név alatt. (A család 1880-ban költözött oda.)


  - Jonác (Jonach  --> Jóna ?)

  A Jonach (ejtsd Jonáh, mint a héber Yonah) családnév elsősorban német nyelvterületeken van jelen.
  Felhívtam telefonon Jóna L.-t Budapesten. Nevét szándékosan nem írom ki. Annyit mondott, hogy testvére végzett kutatásokat és évszázadokig Jonác néven grófok voltak az őseik. (Hol?) A férfi azonban többet nem kívánt közölni, mondván: őt nem érdeklik a családi dolgok, a testvére elérhetőségét sem árulta el.

  - Jónás

  A név eredete megegyezik a Jónáéval (Yonah - héber). Mint azt már írtam, a görög hímnemet jelölő -s képzős változat a Jonas, Jónás. Ez a Jóna magyarosított formája is. Gyakori volt a középkori névadásokkor. Eltérő területeken, egymástól elkülönülten is családnévvé válhatott. Sokkal gyakoribb, mint az eredeti alakot továbbvivő Jóna családnév és vezetéknévként is tovább él. Nincs kapcsolat a két család között.


  -
  Jónap - ??


  - Jósa, Józsa

  A József és a János becézett alakja volt Józsa. Ezért az apára utaló családnév besorolás Kázmér Miklós - Régi magyar családnevek szótára c. munkájában (Első előfordulása 1448.) Napjainkban női keresztnévként fordul elő, mint a Jozefa, Jozefin, Jozefina magyar változata. Leginkább így ismeretes.

  - Bóna, Bona, Vona

  A Bonifác "-a" kicsinyítő képzős változatának tartják illetve annak b-v hangalaki módosulata.
  Besorolása talán épp ezért: apára utaló családnevek. Bona első előfordulása 1476.