Hírlevél

  A hírlevélben kizárólag a Jóna családokkal kapcsolatosan, de elsősorban a honlapra került újdonságokról kap tájékoztatást.


  Név:

  E-mail:

  2019. szeptember 16. hétfő - Edit napja van, holnap Zsófia ünnepel.
  Címlap Hősi halottaink

  Hősi halottaink

  Ki tud róluk?

  Ha pontosítani tudja az itt leírtakat vagy egyéb hozzáfűznivalója van,
  fényképet tud róla küldeni,
  netán további személyekről van tudomása,
  írja meg nekem és módosítom, kiegészítem az oldalt ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ). 

  Ezen oldalt ajánlom nagyapám Jóna Sándor (1915 Hajdúnánás - 1946 Novosahtyinszk, Szovjetunió) 
  és a háborúkban vagy megtorlásokban hősi halált halt sorstársai emlékének.


  Isten - legyen mindig Veletek!
  Haza - talán egyszer mindenki visszatér. Az anyaföld vár Titeket.
  Család - az utódok kegyelettel emlékeznek Rátok.


  Az eddig összegyűjtött nevek:

  - Jóna János, családi adatai ismeretlenek - A Pest megyei közgyűlés iratai szerint 1701-ben itt katonáskodik, s egyre feljebb kerül a ranglétrán. 1706-ban már gróf Eszterházy Antal generális egyik kapitányaként jeleskedik Rákóczi szabadságharcában az ország önállóságáért küzdve. A dunántúli hadjáratok során csatlakoztak Bottyán János tábornok csapataihoz, mellyel 1706 karácsony napján a Bakony és a Vértes érintkezési pontjánál, a móri völgy nyílása előtt a császári sereg Fehérvárra élelmet szállító egységeit megtámadták. Az ütközet megsemmisítő győzelemmel ért véget, azonban a vitéz katona, Jóna János alezredesi rangban ekkor elesett.

  - - - - - - - -

  - Jóna Sámuel /Mihály, Farkas Zsuzsanna *1817. 06. 30. Debrecen, +1849. 05. 04-21? Buda
  1841-44 közt a hajdúhadházi fiú iskolában volt fiatal rektor. Az ottani egyik anyakönyv összeírásában feljegyezték: "Buda ostrománál elesett 1849"
  - Jóna Dániel, fivére Sámuelnek *1831. 02. 28. Debrecen, honvéd tüzér volt. Hazatért és elismert lakatos mester, vagyonos és befolyásos iparos lett. +1905. 06. 24. Db.

  - Jóna József /Fülöp, Varga Katalin *1821. 05. 25. Izsák, 1848-as honvéd őrmester. Hazatérve csizmadia mesterként dolgozott. +1909. 12. 19. Izsák

  - Jóna Mihály hadnagy, 21. honvéd zászlóalj - *1825. 10. 14. Rozsnyó, a hajdúnánási Jóna Jakab és a rozsnyói Kerekes Barbara elsőszülött fia. Az északkeleti hadszíntéren harcolt (Verecke, Ungvár, Munkács). A Vereckei-szoros védelme közben foglyul ejtették a császári csapatok, besorozták közlegényként az osztrák seregbe. Az olasz frontra vonulás közben Ausztria területén megszökött, s visszatért alakulatához. A szabadságharc leverése után - hogy Rozsnyón hiába keressék - ősei földjén, Hajdúnánáson rokonainál talált menedékre, az onnan nem messzi Oroson szerzett birtokain gazdálkodott. Nyíregyházi jegyző, adóhivatali ellenőr, majd id. Gróf Dessewffy Miklós uradalmi számvevője, direktora és a helyi ref. egyház főgondnoka volt. +1892. 10. 13. Nyíregyháza
  (Az 1869-ben kiadott "Honvéd Schematismus"-ban lévő alhadnagyi rangja azonos a hadnaggyal.)

  - Jóna János /József, Ibor Julianna *1827. 12. 29. Bögöt, +1891 01 08 Bejc (mai Bejcgyertyános)
  A szabadságharcból visszatérve iparos, takács mester lett. (Unokája Jóna József rendőr volt Szekszárdon.)

  - Jóna Lajos 48-as közhonvéd, anyakönyvi adatait egyelőre nem ismerem - Mikár Zsigmond "Honvéd-névkönyv. Az 1848/49-diki honvédseregnek 1890-ben még életben volt tagjairól (Budapest, 1891)" című kiadványában a Torda (később Torda-Aranyos) megyei honvédegyletbe tartozott.
  Ebből következtetve a mezőkók-egerbegyi erdélyi református család tagja (esetleg alapítója?) lehet.

  - - - - - - - -

  - Jóna Lajos /János, Bodnár Zsuzsanna *1921. 07. 23. Jablonca (Abauj-Torna, ma Szlovákia), +1945. 04. 14. Feodoszija (Krím-félsziget)
  1944 szeptemberében eltűnt Mikefalvánál (Székelyföld), néhány nap múlva - talán úton hazafelé - fogságba esett Aradnál szept. 21-én. A 299-es szimferopoli hadifogolytáborba szállították. Sírhelye: Feodoszija tábori temető
  Katonai csapattest: 21. gy.e. III. zlj. géppisztoly osztag, Rendfokozat: honvéd

  - Jóna László /István, Bak Eszter *1917. 04. 07. Jósvafő - 1942. 08. 17. Scsucsje (Don-kanyar) szívlövés, Temetve: Novij Gran Hresztiki
  Katonai alakulat 24/III. zlj. Rendfokozat: honvéd  Sírjelszám: 4451
  Kitüntetés: posztumusz Magyar Bronz Vitézségi Érem

  - Jóna Zsigmond /János, Bódi Lívia ~*1913 Szin?, +? - szini II. Vh-s emlékművön

  - Jóna István /Pál, Pap Terézia ~*1919 Perkupa, +? 1945-ben Gulágra elhurcolt - Emléktábla: Perkupa.

  - Jóna István /Mihály, Ungvári Erzsébet *1885. 12. 14. Debrecen, +1917. 07. 20. Chrudnó, Cseho.
  Katonai alakulat: cs. és kir. 39. gy.e., Rendfokozat: népfelkelő

  - - - - -

  - Jóna János /Pál, Balaskó Mária *1893. 02. 08. Szakály, visszajött a háborúból +1953. 08. 14. Kelebia
  Alakulat: rádiós altiszt, Rendfokozat: szakaszvezető - 1914-ben vonult be, előbb szerb, majd az orosz harctérre vitték. Itt részt vett a rava-ruszkai, limanowai, staniszlaui stb. véres harcokban. 1914 dec. 11-én sebesült. Felgyógyulása után újra az orosz frontra került, 1915 nyarán mint gépész gazdasági szabadságra ment. Ezután gyógykovács tanfolyamot végzett, s mint oki. gyógykovács a 60. nehéz tüzér ezredhez osztották be. Ezzel ment ki 1918 tavaszán az olasz frontra, ahol az összeomlásig a 2. sz. ütegnél teljesített szolgálatot.
  Két fivére az I. világháború hősi halottai:
  - Jóna Pál /Pál, Balaskó Mária *1883 08 22 Gyulaj, +1914 10 22 Turka (UKR) orosz front - póttartalékos gyalogos, 44. gy.e. 9. szd.
  - Jóna Dávid /Pál, Balaskó Mária *1894 12 27 Szakály, + általam még nem ismert

  - Jóna József *1895 Pest, +1918. 01. 12. hely, ok ismeretlen - egyéves önkéntes, gyalogsági őrmester, 20. honvéd gy.e.

  - Jóna Sándor az I. Vh. áldozatai között Orosziban - Emléktábla a Római katolikus templom falán.
  ? talán azonos:
  - Jóna Sándor mint 6-os honvéd huszár 1915. júl. 24-én az orosz fronton hősi halált halt.
  Unokaöccse Takács György gazdálkodó, tizedes. Született: 1893 Gerse (ma Gersekarát) - szintén keleti frontokon harcolt.

  - Jóna Sándor /-, Jóna Erzsébet *1886. 04. 15. Bécs /Wien - AUT/, +1916. 05. 08. Taskent (RUS) fogolytábor - köztüzér
  Bécsben született - ahol anyja szolgált -, majd visszaköltözhettek Körmendre. Ott nagyapjánál lakhattak, akinek mesterségét kitanulta, így lett belőle asztalos. 1910-ben már Sopronban dolgozott, ott is házasodott Hagenauer Máriával, annak Henrik nevű gyermekét saját nevére vette.
  Mária 1925-ben indította meg a holtnaknyilvánítási eljárást, mely alapján a cs. és kir. 3. vártüzérzászlóaljba Pólába (Póla - CRO, Trieszt alatt) vonult be, 1915 márciusában Przemyśl (POL, ukrán határnál) elestekor orosz fogságba esett, Taskendban 1916 május 8-án állitólag elhalt.

  - Jóna József /József, Koltai Anna *1914. 07. 29. Csönge, + II. Vh. részletek még nem ismertek - Emlékművön Csönge temetőjében.

  - Jóna Sándor /Sándor, Baranyai Erzsébet *1890. 07. 19. Sopron, 1915-ben sebesülés után felmentették, 1958 10 29-én halt meg Budapesten.
  Fivére hősi halált halt, az ő nevét és adatait egyelőre nem ismerem.

  - Jóna Sándor /Pál, Holtai Mária *1916. 04. 01. Katafa, +1945. 03. 30. Nádasd lövés által, (itt is temetve)
  Katonai alakulat: III. tüzér mérő szd.,  Rendfokozat: honvéd

  - Jóna Lajos /Pál, Holtai Mária *1918. 06. 17. Katafa, +1944. 02. 15. hely, ok ismeretlen - Emlékművön Katafán a temetőben.

  - Jóna Gyula /György, Mazalin Terézia *1922. 10. 22. Nádasd, +1942. 12. 15. hely, ok ismeretlen - Emlékművön a nádasdi új temetőben.

  - Jóna János - Ikervár
  1947 július 14-én a moszkvai rádióban magyar hadifoglyok üzentek hozzátartozóiknak, hogy "egészségesek, jól érzik magukat és választ várnak a következő címre: Moszkva, Krasznij Kreszt, Pocstovij Jascsik 330/1". Köztük volt Jóna János ikervári lakos, aki feleségének üzent.
  További sorsa?

  - Jóna György /János, Németh Mária *1887. 01. 09. Zalatárnok-Rókaháza, +1915. 06. 18. Balomatowka (Lengyelo.) melletti csatatér

  - Jóna Sándor /Sándor, Kolossa Anna *1874. 04. 20. Babosdöbréte, +1916. 08. 14. Sósmező, Ojtozi-szoros (Székelyföld) - 2. honvéd e.

  - - - - -

  Hajdúnánási áldozatok:

  I. Vh. Jóna nevű veszteségei:
  - Antal /Miklós, Balogh Julianna 1897-1916 - gyalogos, 39. gy.e. olasz front
  - Imre /András, Fehér Zsófia 1882-1915 - gyalogos, 39. gy.e. Doberdó
  - Imre /Imre, Kéki Zsófia 1897-1918 - őrvezető, 39. gy.e. olasz fronton eltűnt
  - László /István, Oláh Zsuzsanna 1877-1914 - honvéd, 3. honvéd gy.e. szerb front
  - László /László, Nagy Julianna 1887-1917 - tüzér, 1/11 honvéd lovas tüzérosztály
  - László /László, Varga Julianna 1892-1914 - gyalogos, 39. gy.e. orosz fronton eltűnt
  - Miklós /István, Szabó Eszter *1872. 04. 10., +1915. 10. 01-31. orosz front - címzetes szakaszvezető, 3. honvéd gy.e.
  - Miklós /István, Oláh Zsuzsanna *1874. 10. 19., +1917. 05. 28. orosz fogság - tizedes, cs. és kir. 2. gy.e. (holttá ny.: 1927)
  - Miklós /Miklós, Balogh Julianna *1896. 01. 01., +1917. 08. 16. Slanic, román front - tartalékos zászlós, m. kir. 7. honvéd gy.e.

  II. Vh. áldozatai közt:
  polgári elhurcolt:
  - Jóna Antal /Antal, Szabó Julianna 1917-1944/45?
  - Jóna Sándor /Sándor, Daróczi Eszter 1923-1945 Benderi-Tighina (Rom.) munkatábor
  katona: Jóna Sándor 1915. 01. 10 Hajdúnánás - 1946. 12. 15. Novosahtyinszk - fogolytábor  (E honlap szerkesztőjének nagyapja.)
  J.Sándor_1915_HnA 11. hajdúezred III. zászlóljának honvédeként az ausztriai Sankt (St.) Pölten mellett (Bécstől nyugatra) esett orosz fogságba 1945. május 9-én. (A győzelem napja, Európában hivatalosan ekkor ért véget a háború, amikor Wilhelm Keitel vezértábornagy aláírta a német kapitulációt a szovjetek előtt is.) Június 21-én érkezik a 182-es lágerbe (Gornyackij, Rosztov körzet, Szovjetunió), ahonnan az ukrán határnál lévő 430-as novosahtyinszki orosz hadifogolytáborba szállították. Ott aug. 8-án rögzítették adatait az Orosz Levéltár megszerzett iratai szerint. Meghalt betegségben 1946.12.15-én a láger kórházában. 
  Ott nyugszik a sztyeppén az elhagyatott katonatemető beazonosítatlan sírjai közt az egyik lekopott hant alatt (kl. l. 430 - 3-as parcella, 10-es hely), 1.750 km-re véreitől.
  (Hadifogoly adatbázisokban Iuna és Juna Sándor neveknél, az orosz dokumentumok alapján.)

  Horváth István ludovikás tiszt, aki megjárta a Don-kanyart is, így emlékezik vissza a háború végnapjaira:
  Megjelent a Szózat című folyóiratban 2012. július 20-án. Török András István: Hazaszeretet, bátorság, emberség II.
  " ’45. január 15-én a németek megkísérelték a december óta szovjet megszállás alatt lévő Budapest felszabadítását, de kudarcot vallottak. Március 15-én megindult egy nagyarányú szovjet támadás... Azt a parancsot kaptuk, hogy amennyire módunkban áll, nem feledkezve meg az óvatosságról, tudassuk a katonákkal: visszavonulunk az Atlanti-óceánig.
  ...Május 8-án az Enns folyó és a Duna szögletében lévő Haag nevű faluban voltunk: megjelent az amerikai George Patton tábornok egyik vezérezredese, s közölte velünk, hogy másnap életbe lép a fegyverszünet. Egyben javasolta, hogy keljünk át az Enns folyó nyugati partjára, mert a folyó lesz a demarkációs vonal a szovjet és az amerikai zóna között. Kijelentette azt is, hogy az amerikai hadsereg a VIII. magyar hadtestet szövetségesének tekinti.
  Aztán jött egy magyarul tudó amerikai kapitány, aki közölte, hogy holnaptól hadifoglyok vagyunk. Megindult a hadifoglyok hazaszállítása, de híre jött annak is, hogy a fogoly katonáink le sem szállhatnak a vonatról, viszik őket tovább a Szovjetunióba."

  Nagyapám ekkor még 100 km-re keletre volt az elválasztó vonaltól. Esélye sem volt, hogy a nyugati haderőknek adja meg magát. Ő is egy ilyen fogolyvonattal került orosz területre. 1945. június 06-án Kiskunhalason vitték keresztül, ahol levelet dobott a vagonból katonatársaival együtt. Sajnos nem tudjuk, hol van most ez a papiros.

  - - - - -

  Győri családfában:

  - Jóna Sándor /Mátyás, Németh Erzsébet *1885. 03. 09. Mesterháza, +1915. 07. 02-04. közt - őrvezető, 76. gy.e. 11. szd.

  - Jóna Imre /János, Horváth Rozália *1918. 08. 29. Nagymórichida-Szentkút, +1945. 03. 26. Borosznónál (Brusno SVK) Az 1958-as holtnak nyilvánító végzés szerint 04. 15.-én halt meg - őrmester, 52. gy.e.

  háború után:
  - Jóna Antal /János, Horváth Rozália *1911. 07. 22. Nagymórichida-Szentkút, +1945. 08. 23. Székesfehérvár, börtönben halálra verték. A halotti akv-be önakasztást írtak. Apja lovaskocsin vitte haza Fehérvárról.
  csendőrszázados - nyugszik: Bácsa (1952 óta Győr része).

  - - - - -

  I. Világháborús áldozatok, a részletek ismerete nélkül:

  - Jóna István, Hosszúpereszteg
  - Jóna János, Belatinc (Beltinci, Szlovénia)
  - Jóna Sándor, Gerse (ma Gersekarát)

  - - - - -

  Anyai ágon érintettek:

  - Pálfy Gyula /József, Jóna Magdolna *1912. 09. 30. Felcsút, 1943. 01. 03. eltűnt, holttá nyílv.: 1952
  Szin-Perkupa családfán található.

  - Cziráki István *1899. 05. 15. Halogy, +1917. 11. 28. Bécs, lövéstől eredő sebesülésből
  An. Jóna Mária Cziráki Jánosné - cs. és kir. 83. gy.e. népfelkelője

  - Koltai János 1910.04.05. Söjtör - 1944.07.17. Zamoscenicza, aknaszilánkok találták el
  An.: Jóna Rozália Koltai Jánosné - Csákány (Andormajor), Katonai csapattest: 36/III. zlj. Rendfokozat: honvéd

  - Kun László *1922. 06. 20. Szemcséd, +1944. 07. 10. Kluczow (Lengyelo.) mellkasroncsolódás, temetve: Sloboda Rungurska
  An.: Jóna Anna Kun Istvánné - Iregszemcse, Katonai csapattest: 25/II. zlj. Rendfokozat: honvéd

  - Tarczi János 1916. 10. 01. Vönöck - 1945. 04. 02. Kőszeg, bombatalálat (itt is van eltemetve)
  An.: Jóna Mária, Katonai csapattest: ??   Rendfokozat: csendőrőrmester